Ohlédnutí za uplynulým rokem 2021

Vážení příznivci našeho Centra seniorů Mělník, v příspěvcích určeným veřejnosti pravidelně informujeme o životě v Centru seniorů Mělník. Teď s koncem roku cítím povinnost ujmout se slova a roční dění u nás zhodnotit. Pro nás všechny zaměstnance byl rok 2021 rokem nastavujícím systémy fungování jednotlivých úseků. Stabilizovaly se pracovní týmy vycházející z nové organizační struktury. Největší bolístkou roku pro naše zaměstnance bylo zavedení nového způsobu dokumentování v přímé obslužné péči, systému individuálního plánování, ale i v ošetřovatelské péči. Změnil se poskytovatel lékařských služeb. Zapracovali jsme také na interiérech obou budov, kde jsme zabydleli a zútulnili dlouhé chodby, náměstíčka, pokoje klientů, ale i naší Růžovou kavárnu.

Více »

Návštěvy v CSM od pondělí 13.12.2021

Vážení návštěvníci Centra seniorů Mělník, v pátek 10. 12. 2021 proběhne poslední hromadné očkování našich klientů posilující dávkou proti onemocnění Covid-19. Z tohoto důvodu, jsme se rozhodli od  pondělí 13. 12. 2021 provedená omezení pro návštěvy i naše obyvatele zrušit a nadále postupovat podle Přílohy usnesení vlády ze dne 18. listopadu 2021 č. 1030. Návštěvu lze připustit pouze za podmínky, že osoba navštěvující uživatele nevykazuje klinické příznaky onemocnění covid-19 a prokáže, že splňuje následující podmínky: a) osoba absolvovala nejdéle před 72 hodinami RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, b) osoba absolvovala nejdéle před 24 hodinami rychlý antigenní

Více »

INFORMACE o realizaci návštěv v Centru seniorů Mělník a doporučení omezení pobytu klientů našich pobytových služeb mimo areál

INFORMACE o realizaci návštěv v Centru seniorů Mělník a doporučení omezení pobytu klientů našich pobytových služeb mimo areál s účinností od  1.12.2021 do 15.12.2021 budou návštěvy umožněny pouze v níže uvedené dny a hodiny, a to pouze – očkovaným návštěvníkům, – osobám, které prodělaly onemocnění Covid-19 v posledních 180 dnech. Návštěvy s dokončeným očkováním nebo ve lhůtě 180 dnů po onemocnění Covid-19 při vstupu do budov CSM doloží na recepci potvrzení o negativním antigenním testu z odběrového střediska, ne starší 24 hodin nebo PCR testu z odběrového střediska, ne starší 72 hodin. Další opatření: K jednomu klientovi mohou přijít na návštěvu současně

Více »

BALÍČKY PRO SENIORY CENTRA SENIORŮ MĚLNÍK

BALÍČKY PRO SENIORY CENTRA SENIORŮ MĚLNÍK Vzhledem k aktuální epidemiologické situaci, která aktuálně omezila návštěvy v Centru seniorů Mělník, upravujeme od 1.12.2021 možnost donášky balíčků pro Vaše blízké. Balíčky přijímáme v těchto časech:  Pondělí až neděle od 17.00 do 18.00   Do balíčků vkládejte pouze TRVANLIVÉ POTRAVINY, budou předány následující den. Balíčky nejsou skladovány v lednici. Za nevhodně zvolené potraviny neneseme zodpovědnost.   Balíčky prosím doneste v igelitové tašce, označte ji jménem seniora, kterému je balíček určen.   Žádáme Vás, abyste respektovali, že máme na 250 seniorů a omezené personální kapacity. Donášejte tedy zboží, které nelze zakoupit u nás v kavárně a

Více »

PODĚKOVÁNÍ za podporu v roce 2021

PODĚKOVÁNÍ za podporu v roce 2021 Chtěla bych tímto poděkovat za podporu všem našim sponzorů, díky kterým jsme v tomto roce získali 321 243 Kč.   Mimo významné fondy jako je Nadace ČEZ, Nadace MONDI, NROS TESCO přispěly na činnost Centra seniorů Mělník další podnikatelské subjekty jako Mountfield, PharmDr. Petr Krpálek a další soukromí dárci z rodin a příbuzných seniorů.  Dále děkujeme všem, kteří se zapojují každoročně do programu Ježíškovi vnoučata či Strom přání v OD Tesco a nakupují dárečky obyvatelům Domova Ludmila, Domova Penzion a Domova Vážka. Co všechno bylo za finanční prostředky pořízeno? Tři polohovací křesla pro imobilní klienty, zelené rostliny

Více »

ROZHODNUTÍ O ZÁKAZU NÁVŠTĚV V CENTRU SENIORŮ MĚLNÍK

ROZHODNUTÍ o zákazu návštěv v Centru seniorů Mělník a doporučení omezení pobytu klientů našich pobytových služeb mimo areál   s účinností od 18.11.2021 do 30.11.2021. Odůvodnění: Epidemiologická situace ve výskytu onemocnění Covid-19 na území ČR se dramaticky horší. Za úterý přibylo 22.479 nově nakažených, což je rekord od počátku epidemie. Z hospitalizovaných 4.425 covidových pacientů je pak 2.430 lidí, kteří nejsou očkovaní, Covid-19 v uplynulých 180 dnech neprodělali nebo mají nedokončené očkování. V Centru seniorů Mělník nyní probíhá série očkování posilující 3. dávkou u většiny klientů a zaměstnanců. Tento týden byla potvrzena pozitivita na Covid-19 u dvou zaměstnanců, z toho u jednoho

Více »

Zápis ze setkání rodinných příslušníků s ředitelkou CSM

Zápis ze setkání rodinných příslušníků s ředitelkou CSM Zúčastněné osoby: Přítomnost: Funkce: PhDr. Drahomíra Pavlíková Ano Ředitelka Mgr. Lucie Fialová Ano Vedoucí zdravotní a přímé péče   Mgr. Jana Hostáková, DiS. Ano Vedoucí sociálního úseku, aktivizačního úseku a TPS           Ivana Rajnochová Ano Vedoucí Domova Ludmila   Bc. Silvie Jahodová, DiS. NE Vedoucí Domova Vážka Mirka Kučabová, DiS.  Ano Sociální pracovnice DV Bc. Karolína Vozábová, DiS.  Ano Sociální pracovnice DP Valentýna Novotná Ano Administrativní pracovník zpracovala: Bc. Karolína Vozábová, DiS. Dne 3.11.2021 v 17:00 se konalo setkání rodinných příslušníků s ředitelkou Centra seniorů Mělník a dalšími pracovníky domova. Všichni rodinní příslušníci byli zkontaktování sociálními

Více »

Návštěvy v Centru seniorů Mělník od 08.11.2021

Návštěvy v Centru seniorů Mělník od 08.11.2021 Vzhledem k narůstajícímu výskytu onemocnění Covid-19, dochází od pondělí 8. 11.2021 k zákazu návštěv dětí do 12ti let, které se dle mimořádného opatření nemusí prokazovat testem. Ostatní návštěvy dále prokazují svoji bezinfekčnost: Národním certifikátem dokládající kompletní vakcinaci (14. dnů od aplikace), Národním certifikátem dokládající prodělané onemocnění a jeho ochrannou lhůtu 180 dnů, Potvrzení o absolvování testu PCR (platnost 3 dny), Potvrzení o absolvování testu RT (platnost 1 den – antigenní test).

Více »

Poděkování Nadačnímu fondu TESCO

Děkujeme Nadačnímu fondu Tesco za podporu 30 tis. Kč na zakoupení zelených rostlin do prostor CSM v rámci projektu Zkrášlujeme náš společný Domov – Zelené pokojové rostliny.

Více »

Týden sociálních služeb v Centru seniorů Mělník

V rámci Týdne sociálních služeb, který probíhá ve dnech 4.10.-10.10.2021, se Centru seniorů Mělník rozhodlo k této aktivitě připojit a nabídnout veřejnosti Den otevřených dveří. Ve středu- 6.10.2021 od 7 do 19 hodin mohou zájemci navštívit náš domov, a to včetně pestrých aktivit, které v tento den budou probíhat. Zajímavé aktivity pro seniory zajišťujeme po celý rok, nejde v rámci Týden sociálních služeb.

Více »

VOLBY DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY PARLAMENTU ČR

VOLBY DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY PARLAMENTU ČR V souvislosti s volbami do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, které se konají 8. – 9. 10. 2021 chceme upozornit, že uživatelé, kteří mají trvalý pobyt mimo volební okrsek č. 15, můžou v CSM volit pouze na základě nahlášení do zvláštního seznamu voličů. Do tohoto seznamu se můžete nahlásit u příslušné sociální pracovnice nejdéle v pátek 1. 10. 2021 do 14:00. Volební lístky Vám v den voleb poskytne volební komise. Děkujeme VOLEBNÍ OKRSEK ČÍSLO 15 Bezručova (2796), Fügnerova (695/11, 699/13, 713/15, 714/17, 715/14, 3343, 3523, 4324), Na Podhoří (3374), Nezvalova, Pod Vrchem (3358), Smetanova (597, 609, 688/31, 689/29, 690/27, 691/25,

Více »

VEŘEJNÁ SBÍRKA V RÁMCI TÝDNE PAMĚTI

Veřejná sbírka v rámci týdne paměti od 13.9.2021 do 26.9.2021. Pokud máte zájem přispět jakoukoliv finanční částkou, kontaktujte prosím sociální pracovnici paní Mirku Kučabovou, DiS. – Tel.: 734 442 733.

Více »

Povolení návštěv

dle mimořádného opatření MZDR 21735/2021-1/MIN/KAN  se upravují podmínky pro uskutečnění návštěvy uživatelů v sociálním zařízení. Návštěvu lze připustit pouze za podmínky, že osoba navštěvující uživatele se podrobí před zahájením návštěvy POC testu na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2, a to s negativním výsledkem. Tento požadavek se nevztahuje na osoby, které: absolvovaly nejdéle 48 hodin před zahájením návštěvy RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 nebo POC test na přítomnost antigenu viru SARSCoV-2 s negativním výsledkem a doloží o tom doklad, prodělaly laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u nich doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2

Více »

 

Jídelní lístek

 

Kulturní program


Týdenní rozpis aktivit


Domov Vážka
Domov Ludmila
Domov Penzion


Archiv aktualit

[nahoru]