Ohlédnutí za uplynulým rokem 2021

Vážení příznivci našeho Centra seniorů Mělník,

v příspěvcích určeným veřejnosti pravidelně informujeme o životě v Centru seniorů Mělník. Teď s koncem roku cítím povinnost ujmout se slova a roční dění u nás zhodnotit.

Pro nás všechny zaměstnance byl rok 2021 rokem nastavujícím systémy fungování jednotlivých úseků. Stabilizovaly se pracovní týmy vycházející z nové organizační struktury. Největší bolístkou roku pro naše zaměstnance bylo zavedení nového způsobu dokumentování v přímé obslužné péči, systému individuálního plánování, ale i v ošetřovatelské péči. Změnil se poskytovatel lékařských služeb. Zapracovali jsme také na interiérech obou budov, kde jsme zabydleli a zútulnili dlouhé chodby, náměstíčka, pokoje klientů, ale i naší Růžovou kavárnu. Naši obyvatelé i jejich blízcí si těchto změn všímají a pozitivně je hodnotí. Pustili jsme se i do revitalizace zahrady, která bude pokračovat především v příštím roce, kdy získáme od Ministerstva životního prostředí na 40 různých okrasných stromů.  Neorientujeme se jen na pobytové služby, v terénu jsme rozšířili dobu poskytování pečovatelské služby až do večerních hodin. Snažíme se využívat i dalších forem financování, hledáme další finanční zdroje kromě stěžejní státní dotace a příspěvku zřizovatele.

I když ne ráda, musím se na závěr zmínit i o pandemii onemocnění COVID – 19. Teď už mohu říci, že v letošním roce všichni naši klienti v pobytové službě byli ve vztahu k této nemoci NEGATIVNÍ. Podařilo se nám je uchránit a za to velký dík patří personálu i Vám, kteří k nám přicházíte a dodržujete naše i někdy nepopulární pravidla.

 

Přeji vám obyčejný, klidný rok 2022 okořeněný naší péčí a láskou.

 

PhDr. Drahomíra Pavlíková

ředitelka