PODĚKOVÁNÍ za podporu v roce 2021

PODĚKOVÁNÍ za podporu v roce 2021

Chtěla bych tímto poděkovat za podporu všem našim sponzorů, díky kterým jsme v tomto roce získali 321 243 Kč.

 

Mimo významné fondy jako je Nadace ČEZ, Nadace MONDI, NROS TESCO přispěly na činnost Centra seniorů Mělník další podnikatelské subjekty jako Mountfield, PharmDr. Petr Krpálek a další soukromí dárci z rodin a příbuzných seniorů. 

Dále děkujeme všem, kteří se zapojují každoročně do programu Ježíškovi vnoučata či Strom přání v OD Tesco a nakupují dárečky obyvatelům Domova Ludmila, Domova Penzion a Domova Vážka.

Co všechno bylo za finanční prostředky pořízeno?

Tři polohovací křesla pro imobilní klienty, zelené rostliny do interiéru budov, zvedák, hrací prvky a další aktivizační prvky.

Z věcných darů jsme získali kávovar do kavárny, oxygenátor, defibrilátor a vánoční stromy.

 

Jménem našeho velkého DOMOVA          —-            DĚKUJEME !!!