INFORMACE o realizaci návštěv v Centru seniorů Mělník a doporučení omezení pobytu klientů našich pobytových služeb mimo areál

INFORMACE o realizaci návštěv v Centru seniorů Mělník a doporučení omezení pobytu klientů našich pobytových služeb mimo areál

s účinností od  1.12.2021 do 15.12.2021 budou návštěvy umožněny pouze v níže uvedené dny a hodiny, a to pouze

– očkovaným návštěvníkům,

– osobám, které prodělaly onemocnění Covid-19 v posledních 180 dnech.

Návštěvy s dokončeným očkováním nebo ve lhůtě 180 dnů po onemocnění Covid-19 při vstupu do budov CSM doloží na recepci potvrzení o negativním antigenním testu z odběrového střediska, ne starší 24 hodin nebo PCR testu z odběrového střediska, ne starší 72 hodin.

Další opatření:

  • K jednomu klientovi mohou přijít na návštěvu současně pouze 2 osoby.
  • Dětem do 12 let je návštěva zakázána.
  • Doba návštěvy je omezena dobu 1 hodiny.
  • Doporučujeme v případě hezkého počasí realizovat návštěvu na čerstvém vzduchu!
  • V kavárně není dovolena konzumace potravin a nápojů návštěv společně s klienty.

Z dalších opatření:

Toto omezení se netýká našich klientů v paliativním stádiu, kde situace bude řešena individuálně po dohodě s vedoucí zdravotního úseku a přímé péče.

 

V Centru seniorů Mělník nyní proběhla série očkování posilující 3. dávkou u většiny našich klientů.

Dne 29.11.2021 proběhlo plošné testování všech očkovaných klientů pobytových služeb antigenními testy s negativním výsledkem. Máme ale v zařízení stále 15 klientů, kteří nejsou vakcinováni, a u kterých musíme dodržovat maximální  obezřetnost.

Vnímáme, že kontakt našich klientů s okolím je nezbytný a nechceme naše obyvatele sociálně izolovat, ale na druhou stranu ani riskovat jejich zdraví. Proto přijímáme další opatření, která eliminují možnost zanesení nákazy do našeho zařízení, kterým je provádění antigenních testů u očkovaných návštěv a osob 180 dnů po prodělaném onemocnění. Bohužel náš zdravotní personál je už několik měsíců nad hranicí svých pracovních možností. V současné době nemáme kapacitu NLZP provádět u návštěv antigenní testy.

Žádám Vás, abyste si provedení testu zajistili na odběrovém místě – viz přiložené Mimořádné opatření.

Snažíme se o maximální ochranu klientů i zaměstnanců, ale záleží to především na zodpovědnosti nás všech, proto bychom chtěli upozornit na striktní dodržování nošení respirátorů FFP 2 a vyhrazujeme si právo ukončení návštěvy, pokud by byla tato povinnost porušena!

Vzhledem k tomu, že v běžném provozu máme návštěvy téměř neomezeny a jsou realizovány vysokým počtem osob, rozhodli jsme se omezit jejich každodennost i dobu.

Návštěvy budou umožněny  ve stanovené dny a to:

Středa 1.12.2021 od 13.00-17.00

Pátek 3.12.2021 od 13.00 – 17.00

Sobota 4.12.2021 od 10.00 do 11.30 a od 13.00 do 17.00

Pondělí 6.12.2021 od 13.00 do 17.00

Středa 8.12.2021 od 13.00 do  17.00

Pátek 10.12.2021 od 13.00 do 17.00

Neděle 12.12.2021 od 10.00 do 11.30 a od 13.00 do 17.00

Pondělí 13.12.2021 od 13.00 do 17.00

Středa 15.12.2021 od 13.00 do 17.00

 

I nadále nabádáme naše klienty k opatrnosti v souvislosti s možností rizikových kontaktů mimo naše zařízení.

V případě náhlého zhoršení hygienicko-epidemiologické s situace si vyhrazujeme právo na okamžitý zákaz návštěv.

 

Mělník, 30.11.2021                                                              PhDr. Drahomíra Pavlíková, ředitelka a vedoucí CSM