ROZHODNUTÍ O ZÁKAZU NÁVŠTĚV V CENTRU SENIORŮ MĚLNÍK

ROZHODNUTÍ o zákazu návštěv v Centru seniorů Mělník a doporučení omezení pobytu klientů našich pobytových služeb mimo areál 

 s účinností od 18.11.2021 do 30.11.2021.

Odůvodnění:

Epidemiologická situace ve výskytu onemocnění Covid-19 na území ČR se dramaticky horší. Za úterý přibylo 22.479 nově nakažených, což je rekord od počátku epidemie. Z hospitalizovaných 4.425 covidových pacientů je pak 2.430 lidí, kteří nejsou očkovaní, Covid-19 v uplynulých 180 dnech neprodělali nebo mají nedokončené očkování.

V Centru seniorů Mělník nyní probíhá série očkování posilující 3. dávkou u většiny klientů a zaměstnanců. Tento týden byla potvrzena pozitivita na Covid-19 u dvou zaměstnanců, z toho u jednoho plně očkovaného.  Na základě této skutečnosti jsme přistoupili k zatím jednorázovému screeningu mezi očkovanými klienty Domova Vážka a Domova Ludmila a proběhne i pro klienty Domova Penzion. Současně jsme připravili screening i mezi očkovanými zaměstnanci, dále pracujeme na opatřeních, které se týkají pravidelného testování všech očkovaných i neočkovaných zaměstnanců. Neočkovaní jsou v režimu pravidelného testování, a to podle platného mimořádného opatření MZDR, kde je domovům pro seniory, domovům se zvláštním režimem, poskytovatelům odlehčovacích služeb v pobytové formě nařízeno testovat klienty a  zaměstnance, kteří jsou v přímém kontaktu s klienty pravidelně jedenkrát za 7 dní.

Návštěvy budou umožněny ke klientům v paliativním stádiu a v případě hodných zvláštního zřetele.

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem dále žádáme naše klienty, aby po dobu zákazu návštěv neopouštěli areál Centra seniorů Mělník.

Situace je vážná a nákaza se již v některých Domovech projevila. Snažíme se o maximální ochranu klientů i zaměstnanců, ale záleží to především na zodpovědnosti nás všech, z těchto důvodů přistupujeme k rozhodnutí o zákazu návštěv a doporučení omezení pobytu našich klientů pobytových služeb Domova Ludmila, Domova Vážka a Domova Penzion mimo areál Centra seniorů Mělník s účinností od 18.11.2021 do 30.11.2021.

 

Mělník, 17.11.2021                                                              PhDr. Drahomíra Pavlíková, ředitelka a vedoucí CSM