Zápis ze setkání rodinných příslušníků s ředitelkou CSM

Zápis ze setkání rodinných příslušníků s ředitelkou CSM

Zúčastněné osoby: Přítomnost: Funkce:
PhDr. Drahomíra Pavlíková Ano Ředitelka
Mgr. Lucie Fialová Ano Vedoucí zdravotní a přímé péče
  Mgr. Jana Hostáková, DiS. Ano Vedoucí sociálního úseku, aktivizačního úseku a TPS
          Ivana Rajnochová Ano Vedoucí Domova Ludmila
  Bc. Silvie Jahodová, DiS. NE Vedoucí Domova Vážka
Mirka Kučabová, DiS.  Ano Sociální pracovnice DV
Bc. Karolína Vozábová, DiS.  Ano Sociální pracovnice DP
Valentýna Novotná Ano Administrativní pracovník
zpracovala: Bc. Karolína Vozábová, DiS.

Dne 3.11.2021 v 17:00 se konalo setkání rodinných příslušníků s ředitelkou Centra seniorů Mělník a dalšími pracovníky domova. Všichni rodinní příslušníci byli zkontaktování sociálními pracovnicemi jednotlivých domovů a obdrželi pozvánku na toto setkání.

Úvodní slovo ředitelky CSM, uvítání rodinných příslušníků a představení přítomných pracovníků

Úvodní slovo pana PaedDr. Milana Němce, místostarosty města Mělníka

PROJEDNÁNO

– Setkání s rodinnými příslušníky budou probíhat každých 6 měsíců, pokud epidemiologická situace dovolí, do budoucna bude setkávání rozděleno dle jednotlivých domovů

– Rodinní příslušníci informováni, že od nového roku nedojde ke zdražení poskytovaných služeb

– Ředitelka CSM znovu apeluje na rodinné příslušníky a žádá je o nošení ochrany úst a nosu – respirátoru. Dále rodinám poskytnuty informace o aplikací 3. posilující dávky vakcíny proti onemocnění Covid-19

– Nový ošetřující lékař v domově, bude k dispozici seniorům dvakrát týdně, a to vždy po dobu 6-7 hodin.

– Rodiny požádány o součinnost při zajišťování doprovodů svých blízkých na odborná vyšetření

– Informace o provozní době recepce (7.00 – 19.00). Chtějí-li rodiny navštívit své blízké mimo tyto hodiny, je nutné obrátit se na zdravotní sestru ve službě. V létě je plánováno prodloužení pracovní doby recepce.

– Chtějí-li se blízcí dozvědět více o zdravotním stavu uživatele, mohou telefonicky kontaktovat přímo ošetřujícího lékaře

– Aktivity v domově jsou určeny pro všechny seniory, kteří o ně projeví zájem.

– Není možné provádět převody plateb mezi evidenčním účtem seniora a rodinou. Chtějí-li si uživatelé vybrat své větší finanční obnos, je nutné o tom předem informovat pokladní, aby měla dostatek finanční prostředků k dispozici.

– Nákup nových kompenzačních a polohovacích pomůcek – křesel pro imobilní seniory. (Vhodné pro zajištění procházek po zahradě či areálu CSM, rodiny mohou využívat pro své blízké).

DOTAZY ze strany rodinných příslušníků

Jaká je ordinační doba obvodního lékaře?

Obvodní lékař je přítomen v zařízení každé úterý a čtvrtek od 8.30 – 14.00.

Je možné, aby si uživatelé přihlásili do CSM trvalý pobyt?

Preferujeme, pokud naši uživatelé mají nahlášen trvalý pobyt u rodinných příslušníků. Pokud senior nemá rodinu či možnost trvalého bydliště ve svém předchozím domově, je možné, aby si přihlásil se souhlasem ředitelky CSM trvalý pobyt na adresu domova.

Můžu si zapůjčit invalidní vozík v CSM na vycházku s maminkou?

Pečující personál bez problému zapůjčí uživatelce vhodný vozík na procházku.

Může personál v přímé obslužné péči podávat informace o zdravotním stavu uživatele?

O zdravotním stavu uživatele může rodinné příslušníky informovat pouze ošetřující lékař. Pečující personál může poskytnout informace týkající se péče o uživatele, jak tráví svůj den, jaké aktivity navštívil, jak se cítil.

Je nutné, aby si rodiny samy zajišťovaly funkčnost invalidních vozíků?

Pokud je jakákoli kompenzační pomůcka nefunkční, rodiny mohou kontaktovat příslušnou vedoucí péče na daném oddělení. Ta zajistí opravu kompenzační pomůcky prostřednictvím pracovníků údržby.

Konkrétních akcí a výletů se mohou účastnit všichni uživatelé?

Aktivity jsou uživatelům nabízeny s ohledem na jejich možnosti, schopnosti a aktuální zdravotní stav. Je nutné zohlednit také aktuální rozpoložení uživatele v den konání aktivity. I přesto, že uživatel není schopen účastnit se některé z aktivit, jsou mu i nadále nabízeny další volnočasové činnosti a popř. zajištěn doprovod na ně.

Kdo uživatelům vybírá stravu? Maminka si neměla možnost vybrat.

Stravu vždy vybírá sám uživatel, s pomocí pečovatelky. Uživatel má na výběr ze dvou jídel. Pokud rodinní příslušníci mohou, uvítáme, pokud uživatelům pomohou s výběrem stravy a seznam poté předají pečovatelce ve službě.

 

V Mělníku, dne 3. 11. 2021