Návštěvy v Centru seniorů Mělník od 08.11.2021

Návštěvy v Centru seniorů Mělník od 08.11.2021

Vzhledem k narůstajícímu výskytu onemocnění Covid-19, dochází od pondělí 8. 11.2021 k zákazu návštěv dětí do 12ti let, které se dle mimořádného opatření nemusí prokazovat testem.

Ostatní návštěvy dále prokazují svoji bezinfekčnost:

  • Národním certifikátem dokládající kompletní vakcinaci (14. dnů od aplikace),
  • Národním certifikátem dokládající prodělané onemocnění a jeho ochrannou lhůtu 180 dnů,
  • Potvrzení o absolvování testu PCR (platnost 3 dny),
  • Potvrzení o absolvování testu RT (platnost 1 den – antigenní test).