Povolení návštěv

dle mimořádného opatření MZDR 21735/2021-1/MIN/KAN  se upravují podmínky
pro uskutečnění návštěvy uživatelů v sociálním zařízení.

Návštěvu lze připustit pouze za podmínky, že osoba navštěvující uživatele se podrobí
před zahájením návštěvy POC testu na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2, a to s negativním výsledkem
.

Tento požadavek se nevztahuje na osoby, které:

 1. absolvovaly nejdéle 48 hodin před zahájením návštěvy RT-PCR vyšetření
  na přítomnost viru SARS-CoV-2 nebo POC test na přítomnost antigenu viru SARSCoV-2 s negativním výsledkem a doloží o tom doklad,
 2. prodělaly laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u nich doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2
  nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní,
 3. byly očkovány proti onemocnění COVID-19 a doloží, že:
 • od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více než 90 dní, pokud nebyla aplikována druhá dávka,
 • od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více než 9 měsíců, pokud byla aplikována druhá dávka, nebo
 • od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dní, ale ne více než 9 měsíců, a očkovaná osoba nejeví žádné příznaky onemocnění COVID-19.

 Další režimová opatření poskytovatele:

 • dítě jako navštěvující osoba
 • není omezeno věkem,
 • musí také splnit podmínky z Mimořádného opatření MZ ČR (doklad
  o negativním výsledku akceptujeme pouze z odběrového střediska).
 • terminální stadium nevyléčitelného onemocnění
 • navštěvující osoba nemusí dokládat doklady z výše uvedeného Mimořádného opatření, ale musí mít jednorázový návštěvnický plášť, jednorázovou čepici a respirátor FFP2.

Osoba navštěvující uživatele, která splní některou z uvedených podmínek, může vykonat návštěvu za podmínky, že po dobu návštěvy používá ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), kterým je respirátor FFP2 vždy bez výdechového ventilu. S výjimkou dětí do dvou let věku, které nemusí mít ochranný prostředek dýchacích cest, a s výjimkou dětí od dvou do patnácti let věku, pokud mají jiný ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), který brání šíření kapének.

Počet osob na návštěvu není omezen.

Dokumenty zasílejte na email: lucie.fialova@ssmm.cz nebo tel. číslo 733 18 18 12.

PhDr. Drahomíra Pavlíková
ředitelka